Наші послуги

  • підготовка і видача технічних умов;
  • проектно-вишукувальні роботи, погодження проектної документації на відповідність наданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам;
  • допуск до експлуатації електроустановок, у тому числі сезонних;
  • оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж;
  • технічна перевірка правильності роботи засобів обліку;
  • будівельно-монтажні та електромонтажні роботи (будівництво і реконструкція електроустановок, улаштування вводів в житлові будинки в ізольованому варіанті, монтаж виносних шаф обліку електричної енергії, що підключаються до електроустановок товариства згідно виданих технічних умов на приєднання, виконання ремонту кабельних мереж та повітряних ліній тощо);
  • ремонт, параметризація, програмування, заміна, встановлення та перевірка електролічильників;
  • технічне обслуговування абонентських електроустановок;
  • лабораторні роботи (пошук і визначення місця пошкодження кабельних ліній, вимірювання опору контуру заземлення, заземлювача опори, вимірювання опору і ємності обмотки машин, апаратів, опору ізоляції, випробування підвищеною напругою, вимірювання пробивної напруги тощо).