ПРИЄДНАННЯ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса і контактна інформація
Прийом громадян
Центр обслуговування клієнтів
ВакансіїОсновні напрямки діяльності ПрАТ "Волиньобленерго"

Основними видами діяльності ПрАТ "Волиньобленерго" є передача електричної енергії місцевими (локальними) мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом.

На ці види діяльності товариством отримано відповідні ліцензії. Органом ліцензування виступає Національна комісія регулювання електроенергетики України (м. Київ).

Головний офіс підприємства знаходиться у м.Луцьку по вул. Єршова, 4. До складу товариства входять 17 філій, що розташовані у районних центрах (крім Шацька, де знаходиться однойменний район електричних мереж Любомльської філії), та у містах Луцьку та Нововолинську. Детальна інформація про філії розміщена у розділі "Адреса і контактна інформація".

Енергопостачання споживачів забезпечується лініями та обладнанням напругою 0,4-110 кВ. ПрАТ "Волиньобленерго" обслуговує понад 353 тис. фізичних та 10 тис. юридичних споживачів.

Поряд із передачею та постачанням електричної енергії товариство надає інші послуги та виконує інші роботи для населення та юридичних осіб. Основними із них є наступні:

  • підготовка і видача технічних умов;
  • проектно-вишукувальні роботи, погодження проектної документації на відповідність наданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам;
  • допуск до експлуатації електроустановок, у тому числі сезонних;
  • оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж;
  • технічна перевірка правильності роботи засобів обліку;
  • будівельно-монтажні та електромонтажні роботи (будівництво і реконструкція електроустановок, улаштування вводів в житлові будинки в ізольованому варіанті, монтаж виносних шаф обліку електричної енергії, що підключаються до електроустановок товариства згідно виданих технічних умов на приєднання, виконання ремонту кабельних мереж та повітряних ліній тощо);
  • ремонт, параметризація, програмування, заміна, встановлення та перевірка електролічильників;
  • технічне обслуговування абонентських електроустановок;
  • лабораторні роботи (пошук і визначення місця пошкодження кабельних ліній, вимірювання опору контуру заземлення, заземлювача опори, вимірювання опору і ємності обмотки машин, апаратів, опору ізоляції, випробування підвищеною напругою, вимірювання пробивної напруги тощо).

Для виконання вище зазначених робіт (послуг) товариство має всі необхідні ліцензії та дозволи, отримані відповідно до діючого законодавства, а також висококваліфікований персонал та спеціальну техніку (спеціалізований транспорт, сертифіковані лабораторії тощо). Завдяки розгалуженій структурі товариства (філій) товариства для споживачів створюються зручні умови щодо отримання цих послуг, які можуть бути надані оперативно і на високому професійному рівні.

Додатковою перевагою для потенційних замовників є можливість отримання деяких видів послуг "під ключ", наприклад, від отримання технічних умов і розробки проекту на приєднання до виконання будівельно-монтажних робіт і приєднання до електричних мереж товариства з оформленням оперативно всіх необхідних документів безпосередньо у місцевій філії.

Детальнішу інформацію про платні послуги та взаємовідносини споживачів та замовників з підрозділами товариства можна отримати у розділі "Послуги" або завантаживши довідник споживача ПрАТ "Волиньобленерго".

Загальні відомості про товариство

ПрАТ "Волиньобленерго" є основним постачальником електроенергії на території Волинській області.
До складу товариства входять 20 відділів, 18 виробничих служб, 3 сектори і 17 філій.

На балансі компанії знаходиться більше 25 тис км ліній електропередач (з них 24 тисячі км повітряних ліній та більше 1 тисячі км – кабельних). Кількість трансформаторних підстанцій — 5,6 тисяч (з них 111 – напругою 35 кВ та 110 кВ), загальна потужність трансформаторів — 2 256 МВА.
ПрАТ"Волиньобленерго" обслуговує понад 340 000 фізичних та майже 10 000 юридичних споживачів.

З метою підвищення надійності електропостачання споживачів області, підвищення рівня якості електроенергії, суттєвого поліпшення технічного стану обладнання, програмою розвитку електромереж ПрАТ "Волиньобленерго" передбачається виконання широкого спектру технічних заходів. Це, зокрема, будівництво нових підстанцій, також реконструкція існуючих із заміною застарілого комутаційного обладнання на сучасне з одночасним технічним переоснащенням пристроїв релейного
захисту, автоматики і телемеханіки, будівництво повітряних ліній. Подальша робота товариства буде спрямована також на зниження нормативних ТВЕ, стовідсотковий збір коштів за реалізовану електроенергію та зниження дебіторської заборгованості споживачів, підвищення якості та культури
обслуговування абонентів. Виконання цих заходів і на майбутнє гарантуватиме ПрАТ "Волиньобленерго" збереження за ним почесного звання одного з кращих енергопостачальних підприємств України.

Основні напрямки перспективного розвитку ПрАТ "Волиньобленерго" до 2015 року

Програмою розвитку електричних мереж ПрАТ "Волиньобленерго" на період 2012-2015 років передбачається:
• будівництво ПС 35-110 кВ - 2шт;
• реконструкція ПС 35-110 кВ із заміною застарілого комутаційного обладнання на сучасне з одночасним технічним переоснащенням пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки - 8 шт;
• будівництво ПЛ (КЛ) 35-110 кВ - 38 км;
• реконструкція ПЛ 35-110 кВ - 86,6 км;
• будівництво ТП 10/0,4 кВ - 200 шт;
• будівництво ПЛ 10 кВ для розвантажувальних ТП 10/,04 кВ - 40 км;
• будівництво ПЛ 0,4 кВ ізольованим проводом - 1300 км;
• реконструкція ПЛ 0,4 кВ із заміною непридатних опор та заміною проводів на магістралях - 500 км;
• ріст максимального навантаження щорічно прогнозується до 10 МВт і в 2015 році досягне 370МВт.

Динаміка зниження понаднормативних ТВЕ по ПрАТ "Волиньобленерго"

Програма перспективного розвитку електромереж в першу чергу розрахована на підвищення надійності електропостачання, поліпшення якості електроенергії впровадження новітніх розробок з метою вдосконалення технічного стану електромереж та обладнання підстанцій.

Процес зниження понаднормативних ТВЕ у ПрАТ "Волиньобленерго" розпочався з 2000 року. Основою для цих досягнень є розроблена ПрАТ "Волиньобленерго" програма зниження ТВЕ з урахуванням досвіду передових енергокомпаній, ключовими заходами якої були:
• удосконалення організаційної структури енергозбутових підрозділів і ефективний розподіл функцій між їхніми структурними одиницями;
• покращення роботи із виявлення порушень ПКЕЕ;
• повна автоматизація розрахунків із юридичними та побутовими споживачами;
• впровадження щомісячних автоматизованих розрахунків по балансовому контролю в мережі 10/0,4 кВ, визначення технічної та комерційної складової ТВЕ.

Структура продаж з постачання та передачі електроенергії за 11 місяців 2014 року

За одинадцять місяців 2014 року споживання електроенергії споживачами склало 1 342 069 тис.кВтг, в т.ч. 126 232 тис.кВтг - транспортування електроенергії.

Досягнення ПрАТ "Волиньобленерго" за останні роки

• Розрахунки побутових споживачамів м. Луцька за спожиту електроенергію здійснюються єдиною квитанцією по всіх комунальних платежах.
• З 2006 року забезпечено щомісячне зняття показників лічильників у юридичних та побутових споживачів на рівні 100%.
• Реалізовано автоматизовану систему виписки рахунків за спожиту електричну енергію споживачами із вилученням з обігу абонентських книжок побутових споживачів.
• Впроваджено систему розрахунків побутових споживачів із використанням банкоматів та зарплатних карток.
• Запроваджено систему автоматизованого оповіщення побутових споживачів-боржників про заборгованість.
• Запроваджено цілодобовий "Телефон довіри".
• Створено інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами і заявниками.
• Здана в експлуатацію АСКОЕ ПАТ "Волиньобленерго" на межі з ОРЕ України.
• Впроваджено дистанційне зчитування показників у енергомістких побутових споживачів.
• Запроваджено виконання комплексної реконструкції мереж 0,4 кВ із встановленням електронних лічильників.
• Реалізується програма компенсації реактивної потужності в мережі 0,4 кВ.

Один із головних пріоритетів у роботі ПрАТ "Волиньобленерго" -
дотримання вимог з охорони праці

На фінансування заходів з охорони праці у 2013 році було витрачено 2 109 804 грн проти 1 370 440 грн в 2012 році. Заходи з обов'язкових видів страхування профінансовані повністю. Кошти були використані на придбання засобів захисту для персоналу, поліпшення умов праці, забезпечення працівників спеціальним одягом та спецвзуттям і миючими засобами.

Витрати коштів на заходи з охорони праці та пожежної безпеки у ПрАТ "Волиньобленерго" грн.

Завдання 2013 році виконуються згідно комплексної програми. Спеціальний одяг та інші найнеобхідніші засоби індивідуального захисту видаються персоналу безперебійно. За 2013 рік на заходи з охорони праці та пожежної безпеки використано 2 109 804 грн. Проведено три кущові відбіркові змагання персоналу ВЕТД та фінал у ПрАТ «Волиньобленерго» де перемогла бригада ВЕТД Нововолинської філії. Весь персонал, задіяний на роботах підвищеної небезпеки, пройшов щорічне навчання з питань надання долікарської допомоги та пожежно-технічного мінімуму.

Статистика виробничого травматизму у ПрАТ "Волиньобленерго"