О С О Б И С Т И Й    К А Б І Н Е Т
П О Б У Т О В О Г О  С П О Ж И В А Ч А

С П Л А Т И Т И    O N L I N E
О С О Б И С Т И Й    К А Б І Н Е Т
С П О Ж И В А Ч А -

Ю Р И Д И Ч Н О Ї    О С О Б И

Перелік афілійованих осіб

№ з/п

Назва афілійованої особи

Кількість акцій

Тип акцій

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ»

75%

прості іменні

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Сварог Ессет Менеджмент «ПЗНВІФ «Сьомий»

21,1906 %

прості іменні