ПРИЄДНАННЯ
ДО
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА

СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Перелік афілійованих осіб

№ з/п

Назва афілійованої особи

Кількість акцій

Тип акцій

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ»

75%

прості іменні

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Сварог Ессет Менеджмент «ПЗНВІФ «Сьомий»

21,1906 %

прості іменні