ПРИЄДНАННЯ
ДО
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА

СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЯ
Щодо проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади

Наказом товариства від 01.11.2018 року № 491 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора з охорони праці та затвердження тимчасового складу конкурсної комісії», оголошено проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора з охорони праці ПрАТ «Волиньобленерго».

1. Вимоги до рівня професійної підготовки кандидата на посаду:

1.1. Кандидат повинен знати:
- Конституцію України;
- Закони України: «Про електроенергетику», «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
- Кодекс законів про працю в Україні;
- Кодекс цивільного захисту;
- Правила безпечної експлуатації електроустановок;
- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
- Правила експлуатації електрозахисних засобів;
- Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. (р.1; 2; 3; 4; 5(за винятком п.5.2.2; гл.5.7; 5.14; 5.15;п.5.16.2; гл.5.17); 6; 7;12(за винятком гл.12.10; 12.14); 13(за винятком гл.13.9));
- Правила пожежної безпеки в Україні;
- Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;
- Правила улаштування електроустановок. (р.1; 2; 3; 4; 5(за виняткомгл.5.5); 6(за винятком гл.6.4));
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації;
- Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
- Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру;
- Положення про розробку інструкцій з ОП;
- Керівні і нормативно-технічні документи організацій вищого рівня, органів державного нагляду з питань охорони праці і виробничої санітарії, роботи з персоналом;
- Методи вивчення умов праці на робочих місцях;
- Організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії;
- Вимоги стандарту OHSAS 18001
- Систему стандартів безпеки праці;
- Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легшу працю;
- Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;
- Передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці та пожежної безпеки;
- Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці;
- Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії;
- Основи економіки, організації виробництва і управління.
- Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
- Правила долікарняної допомоги постраждалим і володіти практичними навичками по її наданню.

1.2. Кваліфікаційні вимоги:
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) з досвідом роботи.

1.3. Особисті якості кандидата:

  • Врівноваженість;
  • Комунікабельність;
  • Бажання працювати, вчитися і вдосконалюватися;
  • Наполегливість;
  • Витримка;
  • Цілеспрямованість;
  • Рішучість;
  • Активність;
  • Вміння працювати з людьми.

2. Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають до відділу кадрів товариства у термін до 16.11.2018 року наступні документи:
- заяву на участь у конкурсному відборі на ім`я голови конкурсної комісії; (натисніть щоб завантажити зразок)
- резюме; (натисніть щоб завантажити зразок)
- фото;
- копію документів про освіту.

3. Засідання тимчасової кадрової комісії (конкурс) з відбору персоналу на конкурсній основі на вакантну посаду директора з охорони праці ПрАТ «Волиньобленерго» відбудеться 19-20 листопада 2018 року о 10:00 год. у залі селекторних нарад, за адресою: м.Луцьк, вул.Єршова,4.

4. Додаткову інформацію можна отримати у відділу кадрів Товариства за телефоном:  28-35-22 та на сайті ПрАТ «Волиньобленерго»  energy.volyn.ua.