Інформація

Загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Протоколи загальних зборів акціонерів. Інформація.

Інформація про діяльність товариства

Інформація про діяльність товариства

Особлива інформація. Питання аудиту. Річна фінансова звітність. Перелік афілійованих осіб. Дивіденди. Оголошення.

Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти

Чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку, в т.ч. права споживачів.

Стандарти якості електропостачання

Стандарти якості електропостачання

Стандарти якості надання послуг оператора системи розподілу. Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР. Порядок надання компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання.