Річна фінансова звітність

 Звіт про управління ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 р.

 Звіт про управління ПрАТ «Волиньобленерго»

 Консолідована фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

 Консолідована фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

 Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго" за 2019 р.

 Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго" за 2018 р.

 Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго" за 2017 р.

 Річна фінансовоа звітність Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2016 р.

 Річна фінансовоа звітність Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2015 р.

 Річна фінансовоа звітність Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2014 р.

 Річна фінансовоа звітність Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2013 р.

 Річна фінансовоа звітність Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2012 р.