Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018  № 375., ОСР надає споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до Порядку  (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку.  . Сума компенсації за недотримання показників змінення напруги (підпункт 1 пункту 2.3 Порядку) розраховується за формулою

формула розрахунку суми компенсації за недотримання показників змінення напруги

де

T -

діючий у розрахунковому місяці тариф на розподіл за відповідним класом напруги у точці комерційного обліку електричної енергії споживача;

Q -

середньодобове споживання в точці комерційного обліку електричної енергії у розрахунковому місяці;

d -

кількість днів у розрахунковому місяці в період розподілу електричної енергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу. Період розподілу електроенергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу, розпочинається з дня отримання ОСР скарги (претензії) щодо незадовільної якості електричної енергії та закінчується днем усунення причини недотримання показників змінення напруги.

Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР

Підпункт Порядку

Гарантований стандарт

Розмір компенсації споживачам, грн

Періодичність надання

побу товим

непобутовим

малим непобутовим

іншим

Підпункт 1  пункту 2.3 глави 2

Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу

25 % плати за надання послуг з розподілу

(пункт 2.5 глави 2 Порядку)

щомісячно

Підпункт 2  пункту 2.3 глави 2

Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача:

 

 

 

 

у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР

30 днів

100

200

400

кожні 90 календарних днів

у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі

180 днів

100

200

400

кожні 90 календарних днів

Підпункт 3  пункту 2.3 глави 2

Розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії:

 

 

 

 

без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу

15 днів

100

200

400

одноразово

у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу

30 днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 4  пункту 2.3 глави 2

Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні

24 години

200

400

600

одноразово

Підпункт 5  пункту 2.3 глави 2

Видача технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання:

 

 

 

 

для стандартного приєднання

10 роб. днів

200

400

600

одноразово

 

для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі

 

10 роб. днів

200

400

600

одноразово

для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі

20 роб. днів

 

400

600

одноразово

Підпункт 6  пункту 2.3 глави 2

Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:

 

 

 

 

якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

5 роб. днів

100

200

400

одноразово

якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів

10 роб. днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 7  пункту 2.3 глави 2

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:

 

 

 

 

якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

5 роб. днів

200

400

600

одноразово

якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів

10 роб. днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 8  пункту 2.3 глави 2

Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу

3 роб. дні

100

200

400

одноразово

Підпункт 9  пункту 2.3 глави 2

Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу

10 роб. днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 10  пункту 2.3 глави 2

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача

5 роб. днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 11 пункту 2.3 глави 2

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР:

 

 

 

 

у міській місцевості

3 роб. дні

100

200

400

одноразово

у сільській місцевості

5 роб. днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 12  пункту 2.3 глави 2

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:

 

 

 

 

 

у міській місцевості

3 роб. дні

100

200

400

одноразово

у сільській місцевості

5 роб. днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 13  пункту 2.3 глави 2

Перевірка лічильника

20 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 14  пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одноразово

розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку

45 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 15  пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання

30 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 16  пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії

5 роб. днів

100

200

400

одноразово