ПРИЄДНАННЯ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса і контактна інформація
Прийом громадян
Центр обслуговування клієнтів
Вакансії


Видатному енергетику Оресту Чабану – 85!

2 березня виповнюється 85 років від дня народження професора «Національного університету «Львівська політехніка», доктора технічних наук, члена Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ), видатного наукового, державного та громадського діяча ЧАБАНА Ореста Йосифовича.

Колектив ПАТ «Волиньобленерго» вітає Вас, Оресте Йосифовичу, та зичить наснаги та здоровя на довгі літа. Ви поєднали в собі заслуженого діяча науки та інженерної техніки, неординарну особистість, надійного партнера й колегу. Ми гордимося працювати з Вами в одній сфері, адже Ви є знаним фахівцем, талановитим педагогом і відомим громадським діячем.

 З роси і води!

Народився 2 березня 1931 року в селі Долина на Лемківщині (нині територія Польщі). Після закінчення у 1953 році Львівського політехнічного інституту (за фахом інженера-теплоенергетика) розпочав свій трудовий шлях на інженерних та керівних посадах у Львівській енергоналагоджувальній організації ОРГРЕС. Здійснював випробування, експериментальні дослідження та налагодження енергообладнання потужних енергоустановок на багатьох теплових електростанціях колишнього Радянського Союзу, був керівником комплексів для пуско-налагоджувальних робіт на першому енергоблоці 150 МВт ТЕС «Південна» в Азербайджані та на перших енергоблоках 200 МВт Молдавської ТЕС і Бурштинської ТЕС в Україні. Наукові результати цих робіт стали основою кандидатської дисертації, яку захистив у 1968 році. Подальша його робота з теплоенергетичної тематики здійснювалася на посадах доцента і професора кафедри теплових електростанцій Львівського політехнічного інституту впродовж 1968-2011 рр. У 1968-1975 та 1990-1996 рр. очолював кафедру.

Докторську дисертацію захистив у 1989 році, відобразивши в ній результати власних напрацювань теорії моделювання системи передачі тепла в енергооб’єктах.

Наукову діяльність зосереджував на експериментальних і аналітичних дослідженнях режимів роботи потужних енергоустановок, структурному аналізі та математичному моделюванні складних теплоенергетичних і термодинамічних систем, а також на опрацюванні основ формування світоглядних, методичних та виконавчих засад енергетичної політики регіонів і держави.

Результати досліджень, опубліковані у 70 наукових статтях, оприлюднені на багатьох наукових конференціях, у тому числі міжнародних, відображені в нормах проектування і розрахунку енергообладнання ТЕС і АЕС, використані для удосконалення створюваних та діючих енергоблоків, включені до науково-методичних матеріалів з підготовки інженерів-енергетиків.

Громадська діяльність Ореста Йосифовича зосереджена у Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків (НТСЕУ), до якої він входить із 1953 р., а з 1991 до 2014 року виконував обов’язки діючого віце-президента Спілки, нині  він – Почесний віце-президент НТСЕУ.

О.Й. Чабан – видатний громадський діяч. З 1988 р. – член Народного руху України, Львівської крайової ради та її проводу, делегат ІІ та ІІІ з’їздів НРУ (до перетворення НРУ в партію).

З 1989 р. – член суспільно-культурного міжнародного товариства «Лемківщина», яке очолював у 1990-1994 рр., організовував перші виїзди на Лемківську Ватру, був співорганізатором І Всеукраїнського конгресу лемків та головою оргкомітету І Світового конгресу лемків. Тоді ж у Львові, в музеї народної архітектури збудовано та відкрито лемківську церкву.

Одружений, має трьох дітей та шістьох онуків.

За особливі заслуги перед українським народом нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

У 1995-2005 рр. – О.Й. Чабан член бюро та голова секції енергетики Західного наукового центру НАН України.

Багаторічна діяльність О.Й. Чабана поступово поширюється на всю енергетику – всі галузі, сфери та види енергетичної діяльності у взаємодії. Досліджується роль енергетики як чинника національної безпеки. Виконані напрацювання стосовно світоглядних та методичних основ керування розвитком енергетики. Висновки стосуються також загальнодержавних справ: зв’язки громадськості та органів державної влади повинні здійснюватися на партнерських засадах; доцільним є посилення ролі громадськості як чинника національної безпеки, особливо у сфері формування політики, у тому числі енергетичної; в системі влади (всіх рівнів) керівні функції розвинені недостатньо, слабше ніж управлінські.

Щиро вболіваючи за благополуччя Батьківщини, Орест Йосифович обрав своє життєве кредо: «Будьмо господарями рідного краю».