О С О Б И С Т И Й    К А Б І Н Е Т
П О Б У Т О В О Г О  С П О Ж И В А Ч А

С П Л А Т И Т И    O N L I N E
О С О Б И С Т И Й    К А Б І Н Е Т
С П О Ж И В А Ч А -

Ю Р И Д И Ч Н О Ї    О С О Б И

Вступив у дію новий колективний договір ПАТ "Волиньобленерго"

Ми вже повідомляли про те, що трудовий колектив волинських енергетиків обговорив та схвалив проект нового колективного договору на 2015 рік. Залишалося тільки чекати реєстрації у відповідних органів.

І от, надійшла радісна новина про те, що 19 грудня 2014 року Управління економіки Луцької міської ради зареєструвало (реєстраційний номер 120 від 19.12.2014) колективний договір ПАТ "Волиньобленерго" на 2015 рік, який вступить у дію з 1 січня 2015 року.

Колективний договір на 2015 рік укладений між власником або уповноваженим ним органом Публічного акціонерного «Волиньобленерго» та трудовим колективом Товариства на підставі Закону України «Про колективні договори і угоди» та іншого чинного законодавства України.