ПРИЄДНАННЯ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса і контактна інформація
Прийом громадян
Центр обслуговування клієнтів
Вакансії


ОГОЛОШЕННЯ
про результати річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

24 квітня 2015  року о 12.00 годині в актовій залі ПАТ «Волиньобленерго» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 4, відбулися чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства,  на яких були присутні акціонери Товариства із кількістю голосів майже 97 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» розглянуто та прийнято рішення з усіх  питань порядку денного зборів, який був підготовлений у встановленому порядку  наглядовою радою Товариства.

Зокрема загальними зборами акціонерів  Товариства прийнято наступні рішення з визначеного порядку денного: затверджено звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік; затверджено звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та річний звіт Товариства за 2014 рік; схвалено основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Також 24.04.2015 року річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» прийнято рішення не розподіляти прибуток за 2014 рік, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати у зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово – господарської діяльності  Товариства у 2014 році. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років також вирішено  не розподіляти.

Загальними зборами внесено зміни до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції, уповноважено Генерального директора Товариства його підписати та здійснити державну  реєстрацію Статуту в установленому законодавством порядку.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» з 24.04.2015 року було припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, які були обрані попередніми зборами акціонерів, та, шляхом кумулятивного голосування, було обрано нових членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго». Крім того, загальними зборами затверджено умови договорів з членами Наглядової ради, встановлено розмір їх винагороди та уповноважено Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Останнім рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», які відбулися 24.04.2015 року, було рішення про попереднє схвалення значних правочинів, укладення яких статутом Товариства віднесено до компетенції загальних зборів.

ПАТ «Волиньобленерго»