ПРИЄДНАННЯ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса і контактна інформація
Прийом громадян
Центр обслуговування клієнтів
Вакансії


До уваги власників акцій (акціонерів) Публічного акціонерного товариства "Волиньобленерго"

Звертаємо Вашу увагу на те, що з 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (надалі - Закон), який визначає правові засади функціонування депозитарної системи України.

У відповідності до пункту 10 розділу VI Закону, власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, тобто на загальних зборах акціонерів.

Ураховуючи вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПАТ «Волиньобленерго», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» (вул. Кавказька, 11, м. Київ, 03035 ), з якою у ПАТ «Волиньобленерго» укладено договiр на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою на Ваш вибір.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення  зборів, які  планується провести не пізніше 30 квітня 2016 року.

 

З повагою,   

Генеральний директор                                                                                                              В.Р. Купчак