Порядок приєднання об'єктів до електричних мереж

  Заява про приєднання електроустановки певної потужності (типова форма)
  Перелік документів для отримання технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж
  Інформація щодо трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ
  Інформація щодо трансформаторних підстанцій 110/35 кВ, 110/35/10 (6) кВ та 35/10 (6) кВ
  Ставки плати за приєднання до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго»

1. Загальна інформація.

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, а також під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників, регулюються розділом ІV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від 14.03.2018 р. №310 (далі – Кодекс), із змінами, затвердженими постановою НКРЕКП від 03.12.2019 р. № 2595.

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж   виконується  у наступних випадках:

Споживач має право без погодження з оператором системи розподілу (далі - ПрАТ «Волиньобленерго») та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб'єкту господарювання за договором на його території.

Послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання.

Для отримання проєкту договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання замовнику необхідно звернутись  у філію ПрАТ «Волиньобленерго» за місцем розташування його електроустановки (об'єкта)  із заявою типової форми (типова форма заяви подана вище)  про приєднання електроустановки певної потужності та необхідними документами  (перелік поданий вище). У разі розташування електроустановок (об’єкта) у м. Луцьку або у Луцькому районі замовник звертається в сервісний центр ПрАТ «Волиньобленерго» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 4 (тел. 78-56-14).

В заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання (лінійна частина приєднання - електрична мережа для потреб замовника при нестандартному приєднанні від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу відповідного ступеня напруги до точки приєднання електроустановок замовника).

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт ПрАТ «Волиньобленерго» у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, ПрАТ «Волиньобленерго» протягом двох робочих днів від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, вказаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обгрунтуванням причини наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після надання замовником у ПрАТ «Волиньобленерго» всіх необхідних документів.

На підставі заяви замовника та наданого комплекту документів визначається тип приєднання електроустановки Замовника:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ПрАТ «Волиньобленерго»  вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Послуга з приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог статті 74  Закону України «Про ринок електричної енергії».

2. Стандартне приєднання

Технічні умови стандартного приєднання, підписані ПрАТ «Волиньобленерго», разом з проєктом договору про приєднання надаються замовнику протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання.

Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

Строк надання послуги зі стандартного приєднання до електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів від дати оплати замовником ПрАТ «Волиньобленерго» вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів від дати оплати замовником ПрАТ «Волиньобленерго» вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проєктування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

3. Нестандартне приєднання

Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ПрАТ «Волиньобленерго», разом з проектом договору про приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання,  та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі.

ПрАТ «Волиньобленерго» надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про нестандартне приєднання. Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проєктування лінійної частини приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

Якщо замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання, ПрАТ «Волиньобленерго» у технічних умовах надає замовнику необхідні вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ПрАТ «Волиньобленерго» відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника.

Замовник має право обрати серед суб'єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства, виконавця проектних робіт для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання. При цьому сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проектних робіт, виключається із загальної величини плати за нестандартне приєднання.

У такому разі замовник на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи розподілу та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, а оператор системи розподілу забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), у тому числі електричних мереж лінійної частини приєднання, а також здійснює первинне підключення об'єкта замовника.

Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ» становить не більше:

– 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно). 

– 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно).

– 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 до 1000 кВт (включно).

– 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проєктною документацією.

4. Вартість приєднання

Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання щорічно розраховуються та затверджуються Регулятором - НКРЕКП для всіх операторів систем розподілу відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

Розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання.

Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:

складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання.

У разі проєктування замовником лінійної частини приєднання складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектної документації.

На 2020 рік ставки плати за стандартне приєднання затверджені постановою НКРЕКП від 22 листопада 2019 року № 2460,  ставки плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік затверджені постановою НКРЕКП від 22 листопада 2019 року № 2461.

Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання розміщено за посиланням: Ставки плати за приєднання до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго»

5. Проведення будівельних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ПрАТ «Волиньобленерго» або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

За додатковою інформацією та роз'ясненнями рекомендуємо звертатись в сервісний центр ПрАТ "Волиньобленерго" (тел.78-56-14).