Порядок приєднання об'єктів до електричних мереж

  Заява про приєднання електроустановки певної потужності (типова форма)
  Перелік документів для отримання технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж
  Інформація щодо трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ
  Інформація щодо трансформаторних підстанцій 110/35 кВ, 110/35/10 (6) кВ та 35/10 (6) кВ
  Ставки плати за приєднання до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго»

1. Загальна інформація.

19.04.2018 року набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. № 310 (далі по тексту – Кодекс). Приєднання електроустановок об'єктів Замовників до електричних мереж регулює розділ 4 Кодексу. Цим розділом визначаються відносини, що виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж.

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго», яке є оператором системи розподілу (ОСР), виконується на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід'ємним додатком, у наступних випадках:

Споживач має право без погодження з оператором системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб'єкту господарювання за договором на його території.

Згідно чинного законодавства, на підставі заяви Замовника та наданого комплекту документів визначається тип приєднання електроустановки Замовника:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Для підготовки договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання Замовнику необхідно звернутись  у філію ПрАТ «Волиньобленерго», за місцем розташування його електроустановки (об'єкта), з заявою типової форми (типова форма заяви подана вище) про приєднання електроустановки певної потужності та необхідними документами (перелік поданий вище).

В заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання (лінійна частина приєднання - електрична мережа для потреб замовника при нестандартному приєднанні від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») відповідного ступеня напруги до точки приєднання електроустановок замовника).

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ПрАТ «Волиньобленерго» у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, ПрАТ «Волиньобленерго» протягом двох робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, вказаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обгрунтуванням причини наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання оператором системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») всіх необхідних документів.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником оператору системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

2. Стандартне приєднання

Технічні умови стандартного приєднання, підписані ПрАТ «Волиньобленерго» разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі.

Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

Строк надання послуги зі стандартного приєднання до електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником оператору системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником оператору системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

3. Нестандартне приєднання

Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ПрАТ «Волиньобленерго», разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі.

Якщо Замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання, оператор системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») у технічних умовах надає Замовнику необхідні вихідні дані для проектування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

Оператор системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про нестандартне приєднання. Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проектування лінійної частини приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою

Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ» становить не більше:

– 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно). 

– 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно).

– 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 до 1000 кВт (включно).

– 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацією.

4. Вартість приєднання

Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності щорічно розраховуються та затверджуються Регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для всіх операторів систем розподілу відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

На 2018 рік ставки плати за стандартне приєднання затверджені постановою НКРЕКП від 09 січня 2018 року № 12.

Ставки плати за стандартне приєднання розміщено за посиланням: Ставки плати за приєднання до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго»

Розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання.

До наведених ставок плати за стандартне приєднання додатково нараховується податок на додану вартість.

Згідно з положеннями частини 11 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії», плата за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу визначається на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої Регулятором після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (наразі, процес консультацій та погодження проекту даної постанови НКРЕКП триває).

5. Проведення будівельних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються оператором системи розподілу (ПрАТ «Волиньобленерго») або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

За додатковою інформацією та роз'ясненнями рекомендуємо звертатися у філії ПрАТ "Волиньобленерго".