ПРИЄДНАННЯ
ДО
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА

СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Порядок приєднання об'єктів до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго»

1. Загальна інформація.

1.1 Приєднання об’єктів до електричних мереж ПрАТ "Волиньобленерго" здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ від 17.01.2013 №32 «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж». (далі по тексту – Правила). Даними правилами регулюються відносини, що виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж.

1.2 Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ПрАТ "Волиньобленерго" виконується на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід’ємним додатком, у наступних випадках:

 • приєднання нової електроустановки;
 • збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;
 • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;
 • зміни точки приєднання електроустановки замовника;
 • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

1.3 Споживач має право без укладення договору про приєднання (та технічних умов приєднання) в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі до належних йому електричних мереж.

1.4 Правилами, залежно від величини електричної потужності, яка Вам потрібна, та/або відстані від електричних мереж до точки приєднання, передбачено два типи приєднання:

- стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника:

 • І ступінь - до 16 кВт включно;
 • ІІ ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;
 • ІІІ ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Згідно з діючим законодавством на період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. забезпечується стандартне приєднання електроустановок І ступеня потужності.

- приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), – приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії.

2. Стандартне приєднання

2.1 Для підготовки договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання замовнику необхідно звернутись  у філію ПрАТ «Волиньобленерго», за місцем розташування його електроустановки (об’єкта), з заявою про приєднання електроустановки необхідної потужності та додати наступні документи:

- викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі не менше 1:2000 (в обсягах, необхідних для визначення типу приєднання) із зазначенням місця розташування електроустановки (опори ПЛ, траси КЛ або ТП 10/0,4 кВ), земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

- ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;

- копію документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

Для оформлення договорів про приєднання при собі необхідно мати:

 • для фізичних осіб:
 • паспорт громадянина України.
 • ідентифікаційний номер фізичної особи
 • для юридичних осіб:
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку.

2.2 У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви, або отримання заяви, що не відповідає вимогам «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», ПрАТ "Волиньобленерго" протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання повідомляє про це замовника та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

2.3 На підставі поданої замовником заяви про приєднання та узгодження точки забезпечення потужності визначається тип приєднання: стандартне або таке, що не є стандартним.

2.4  Після визначення та узгодження з замовником стандартного типу приєднання протягом 15 робочих днів (ст. 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"),  з дня реєстрації у філії Товариства заяви про приєднання, замовнику безоплатно видається для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж з визначенням у ньому величини плати за приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови.

2.5 Договір про приєднання вступає в силу тільки після його підписання двома сторонами.

2.6 Після оплати замовником вартості приєднання ПрАТ "Волиньобленерго" виконує будівництво/реконструкцію електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта замовника  протягом строку, узгодженого з замовником у договорі про приєднання.

2.7 На наступний день після вводу в експлуатацію об’єктів електричних мереж зовнішнього постачання працівники філії Товариства повідомляють замовника про виконання умов договору про приєднання та консультують щодо наступних дій, необхідних для підключення електроустановки до електричних мереж. Також, між замовником та відповідною філією ПрАТ "Волиньобленерго" підписується акт надання послуг за договором про приєднання.

2.8 Замовник звертається з заявою на підключення у відповідну філію ПрАТ "Волиньобленерго" та надає необхідний комплект документів.

3. Приєднання, яке не є стандартне

3.1 Для підготовки договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання замовнику необхідно звернутись  у філію ПрАТ «Волиньобленерго», за місцем розташування його електроустановки (об’єкта), з заявою про приєднання електроустановки необхідної потужності та додати наступні документи:

- викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі не менше 1:2000 (в обсягах, необхідних для визначення типу приєднання) із зазначенням місця розташування електроустановки (опори ПЛ, траси КЛ або ТП 10/0,4 кВ), земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

- ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;

- копію документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

Для оформлення договорів про приєднання при собі необхідно мати:

 • для фізичних осіб:
 • паспорт громадянина України.
 • ідентифікаційний номер фізичної особи
 • для юридичних осіб:
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку.

3.2 У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви, або отримання заяви, що не відповідає вимогам «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», ПрАТ "Волиньобленерго" протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання повідомляє про це замовника та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

3.3 На підставі поданої замовником заяви про приєднання та узгодження точки забезпечення потужності визначається тип приєднання: стандартне або таке, що не є стандартним.

3.4 Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня реєстрації заяви замовника на приєднання або 30 (тридцяти) робочих днів у разі необхідності узгодження технічних умов з Західною ЕС, ПрАТ "Волиньобленерго" замовнику безоплатно видається для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж, невід’ємною частиною якого є технічні умови.

3.5 Протягом терміну дії технічних умов та договору про приєднання замовник розробляє проектно-кошторисну документацію на електропостачання його електроустановки, в тому числі за власний рахунок забезпечує попереднє погодження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення його електроустановок, та у випадку будівництва/реконструкції електромереж понад 1000В  отримати право власності або право користування на земельні ділянки, на яких необхідно спорудити електромережі для електропостачання його електроустановок.

3.6  П’ять примірників готової проектно-кошторисної документації замовник передає на  узгодження у філію ПрАТ "Волиньобленерго", на території якої знаходиться електроустановка, та ПрАТ "Волиньобленерго".

3.7 ПрАТ «Волиньобленерго» безоплатно погоджує проектну документацію замовника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше – 30 (тридцяти) робочих днів.

У разі наявності зауважень та рекомендацій проектна документація повертається замовнику на доопрацювання, після чого повторно розглядається. Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї. У разі незгоди ПрАТ «Волиньобленерго» з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектної документації, на його вимогу замовник надає до проектної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним Мінрегіоном України.

3.8  Після погодження проектно-кошторисної документації ПрАТ «Волиньобленерго» повертає замовнику один її примірник. Чотири інших примірники передаються ПрАТ «Волиньобленерго»  на підставі акту прийняття-передачі проектної документації.

3.9 На підставі погодженої та переданої проектно-кошторисної документації ПрАТ «Волиньобленерго», відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних  мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 року №115,  розраховує  плату за приєднання, яке не є стандартним та складає додаткову угоду до договору про приєднання, в якій зазначаються плата за надання послуги приєднання.

3.10 Після оплати замовником вартості приєднання ПрАТ "Волиньобленерго" виконує будівництво/реконструкцію електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта замовника  протягом строку, узгодженого з замовником у договорі про приєднання.

3.11 Після надання послуги нестандартного приєднання між замовником та відповідною філією ПрАТ "Волиньобленерго" підписується акт надання послуг за договором про приєднання.

3.12 Замовник звертається з заявою на підключення у відповідну філію ПрАТ "Волиньобленерго" та надає необхідний комплект документів.

4. Вартість приєднання

4.1 Розрахунок вартості стандартного приєднання.

4.1.1 Сума до сплати за стандартне приєднання нараховується відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 16.12.2014805  та Податкового кодексу України (у частині нарахування ПДВ).

4.1.2 Для стандартного приєднання плата за приєднання розраховується як Ставка за приєднання помножена на заявлену потужність замовника:

де P – заявлена потужність до приєднання, кВт.

 – ставка за приєднання, згідно поданих нижче таблиць, грн. без ПДВ, яка диференціюється за індесами:

с- ступінь стандартного приєднання (І).

м- місцезнаходження електроустановок замовника (село/місто).

к-категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), замовлена заявником (ІІ/ІІІ).

ф- схема електрозабезпечення ( одно- чи трифазна).

н – рівень напруги в точці приєднання ( 0,4; 4(10); 27(35); 110(154)), кВ

4.1.3  Ставки плати за стандартне приєднання розміщено за посиланням: Ставки плати за приєднання до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго»

4.1.4 Згідно з п.1 Постанови НКРЕ від 05.12.2013р. № 1529 до наведених ставок плати за стандартне приєднання додатково нараховується податок на додану вартість.

4.2 Розрахунок вартості нестандартного приєднання.

4.2.1  Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на підставі вартості існуючого резерву абонованої потужності, вартості реконструкції мереж власника з метою збільшення резерву їх потужності та вартості будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника лінії електропередачі до точки приєднання електроустановки замовника, що визначаються за проектною документацією у встановленому розділом ІІ  Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої Постановою НКРЕ № 115 від 12.02.2013 року.

4.2.2 Під час визначення місця розташування точки забезпечення потужності електропередавальна організація перевіряє пропускну здатність елементів існуючої мережі від джерела живлення до точки приєднання замовника.

4.2.3 Пропускна здатність електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання визначається найменшою пропускною здатністю елемента мережі за схемою електрозабезпечення.

4.2.4 Потужність, яку забезпечує джерело живлення, визначається найменшою пропускною здатністю елемента мережі за відповідним вузлом живлення.

4.2.5 Станом на 01.08.2014 р. вартість резерву потужності на трансформаторних підстанціях ПрАТ "Волиньобленерго" складає 250,00 грн.

За додатковою інформацією та роз'ясненнями рекомендуємо звертатися у філії ПрАТ "Волиньобленерго"