О С О Б И С Т И Й    К А Б І Н Е Т
П О Б У Т О В О Г О  С П О Ж И В А Ч А

С П Л А Т И Т И    O N L I N E
О С О Б И С Т И Й    К А Б І Н Е Т
С П О Ж И В А Ч А -

Ю Р И Д И Ч Н О Ї    О С О Б И

Увага! Планові вимкнення пов'язані
із запланованими роботами по обслуговуванню електричних мереж,
та спрямовані на підвищення надійності електропостачання і
покращення якості обслуговування споживачів.

Планові вимкнення не пов'язані з аварійними відключеннями!