ПРИЄДНАННЯ
ДО
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА

СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Як передати покази лічильника?

Відповідно до розділу 6 Перехідних положень  Кодексу комерційного обліку електричної енергії у  побутових споживачів покази лічильника мають зчитуватися на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим. Якщо побутовий споживач самостійно подає дані про обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий період, такі дані надаються споживачем до ПрАТ «Волиньобленерго»  (ППКО – постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії – суб'єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та цього Кодексу) не пізніше четвертого числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом повідомлення:

 • По телефону за номером  кол-центру - 0-800-21-01-31;
 • Електронною поштою - pokazy@energy.volyn.ua;
 • Через особистий кабінет споживача - energo.volyn.ua.

Зчитані побутовим споживачем, чи отримані або зчитані ПрАТ «Волиньобленерго» покази інтегрального лічильника в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів лічильника на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) споживання, розрахованого відповідно до профіля споживання побутового споживача, помноженого на кількість днів (діб) між датою зчитування показів та першим числом календарного місяця. У випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості отримання ПрАТ «Волиньобленерго» даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи вузла обліку) ПрАТ «Волиньобленерго» визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника.

У разі виявлення у платіжному документі помилкових показів лічильника споживач зобов'язаний повідомити про це ПрАТ «Волиньобленерго»

Як подати показник лічильника?

Для того, щоб подати показник, необхідно вказати два значення у форматі "Особовий рахунок"*"Показник":

 • Особовий рахунок – це дев'ятизначний цифровий код, який починається на 5 (особовий рахунок можна дізнатись з рахунку за електроенергію або у відповідній філії Товариства) - 5ХХXXXXXX;
 • Показник – це показник приладу обліку на дату відправлення повідомлення.

Приклад повідомлення:

500000001*8359

(500000001 – особовий рахунок, а 8359 – показник лічильника).

Як подати показник зонного лічильника?

Для споживачів, які мають зонні лічильники, показники слід подавати наступним чином:

Двозонні  лічильники: у повідомленні потрібно вказати три значення у форматі:
«Особовий рахунок*Показник_День*Показник_Ніч»:

 • особовий рахунок – це дев'ятизначний цифровий код 5ХХXXXXXX;
 • показник_День – це показник денної зони приладу обліку на дату відправлення повідомлення;
 • показник_Ніч – показник нічної зони приладу обліку на дату відправлення повідомлення.

Приклад повідомлення для двозонного приладу обліку:
500000002*125*101
(500000002 – це особовий рахунок,  125 – показник День,  101 – показник Ніч).

 Тризонні лічильники: у повідомленні потрібно вказати чотири значення у форматі:
«Особовий рахунок*Показник_Пік*Показник_Напівпік*Показник_Ніч»:  

 • особовий рахунок – це дев'ятизначний цифровий код 5ХХXXXXXX;
 • показник_Пік – показник пікової  зони приладу обліку на дату відправлення повідомлення;
 • показник_Напівпік – показник напівпікової зони приладу обліку на дату відправлення повідомлення;
 • показник_Ніч – показник нічної зони приладу обліку на дату відправлення повідомлення.

Приклад повідомлення для тризонного приладу обліку:
500000003*250*75*90
(500000003 – це особовий рахунок, 250 – показник Пік, 75 – показник Напівпік, 90 – показник Ніч).