Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 32, ст.126)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2017 р., № 27-28, ст. 312; 2019 р., № 23, ст. 89) такі зміни:

частину першу викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)";

частини четверту і п'яту викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється єдиним за кожним видом альтернативного джерела енергії та для комбінованих вітро-сонячних генеруючих систем.

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу, з використанням гідроенергії, геотермальної енергії генеруючими установками, комбінованими вітро-сонячними генеруючими системами, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії";

частини десяту - дванадцяту викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств.

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств.

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену приватними домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах";

частину двадцять третю викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії генеруючих установок приватних домо­господарств, для яких застосо­вується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електро­енергії, виробленої генеруючими установками приватних домо­господарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником

по 31.
03.
2013
вклю
чно

з 01.04.
2013
по 31.12.
2014

з 01.01.
2015
по 30.06.
2015

з 01.07.
2015
по 31.12.
2015

з 01.01.
2016
по 31.12.
2016

з 01.01.
2017
по 31.12.
2018

з 01.01.
2019
по 31.12.
2019

з 01.01.
2020
по 31.12.
2024

з 01.01.
2025
по 31.12.
2029

для електро­енергії, виробленої з енергії сонячного випромі­нювання генеруючими установками приватних домо­господарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт

-

6,66

5,99

3,72

3,53

3,36

3,36

3,02

2,69

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромі­нювання генеруючими установками приватних домо­господарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розта­шування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд

-

-

-

-

-

-

3,36

-

-

для електро­енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домо­господарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт

-

-

-

2,16

2,16

2,16

-

-

для електро­енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домо­господарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт

-

-

-

-

-

2,16

1,94

1,73

для електро­енергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбіно­ваних вітро-сонячних генеруючих системах приватних домо­господарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт

-

-

-

-

-

3,04

2,28

1,98";

частини двадцять дев'яту і тридцяту викласти в такій редакції:

"Для суб'єктів господарювання, приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється шляхом перерахування в євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

"Зелений" тариф для об'єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути меншим за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 липня 2019 року
№ 2755-VIII

Джерело: Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами