Порядок планування виведення з роботи обладнання системи розподілу – ПрАТ «Волинь­обленерго» та Користувачів

 Пропозиції до плану-графіку виводу в ремонт обладнання ПрАТ «Волиньобленерго» на 2021 рік (Додаток 1)
 Форма подання заявки на вивід обладнання в ремонт

Порядок планування виведення з роботи обладнання системи розподілу – 
ПрАТ «Волиньобленерго» та Користувачів

1. Згідно Розділу VII Кодексу системи розподілу для планування Оператором системи розподілу технічного обслуговування та відключень обладнання та електроустановок, приєднаних до системи розподілу, застосовується один з таких видів відключень як планові відключення – здійсненні ОСР згідно з річним планом – графіком виведення з роботи обладнання із попереднім інформуванням споживачів Користувачів та суміжних ОСР, на яких дане відключення буде мати вплив.

2.
1) виведення з роботи обладнання здійснюється з метою його ремонту, резерву, реконструкції, технічного переоснащення, консервації;
2) виведення з роботи обладнання системи розподілу та електроустановок Користувачів, які впливають на роботу системи розподілу, здійснюється згідно з річними та місячними планами-графіками, які розробляються 
ПрАТ «Волиньобленерго» та узгоджуються з Користувачами, суміжними ОСР (у випадку якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу впливає на роботу суміжної системи розподілу) та ОСП.

3. Узгоджені та затверджені плани-графіки є обов’язковими для виконання відповідними ОСР та Користувачами.

4. ПрАТ «Волиньобленрго» розробляє річні плани-графіки виведення з роботи обладнання системи розподілу, які мають відповідати річному плану-графіку, затвердженому ОСП, та враховувати плани-графіки виведення з роботи обладнання Користувачів та суміжних ОСР.

5. Перелік Користувачів, плани-графіки ремонту обладнання яких мають бути погоджені та з якими мають бути погоджені плани-графіки ремонту обладнання системи розподілу включає:
    1) суб’єкти, які експлуатують генеруючі установки потужністю понад 1 МВт;
    2) суб’єкти, які експлуатують електроустановки споживання потужністю понад 1 МВт;
    3) основні споживачі (щодо власних електроустановок та електричних мереж);
    4) ОМСР щодо власних електроустановок та електричних мереж та щодо електроустановок Користувачів МСР (якщо це може призвести до впливу на параметри роботи системи розподілу).

6. Користувачі, які обслуговують мережі 35-110кВ, повинні до 15 вересня поточного року надавати у ПрАТ «Волиньобленерго» в електронному вигляді на адресу ods@energy.volyn.ua та за підписом технічного керівника пропозиції для підготовки річного плану-графіку виведення з роботи обладнання на наступний календарний рік. Форма пропозицій наведена у Додатку 1. Для інших Користувачів форми та терміни надання пропозицій визначаються укладеними Положеннями про оперативно-технічні взаємовідносини.

7. До 5 числа кожного місяця, що передує плановому, Користувачі, які обслуговують мережі 35-110кВ, надають ПрАТ «Волиньобленерго» на адресу ods@energy.volyn.ua місячні плани-графіки, що підтверджують виведення з роботи обладнання відповідно до затвердженого річного плану-графіка по формі наведеній у Додатку 1. Для інших Користувачів форми та терміни надання пропозицій визначаються укладеними Положеннями про оперативно-технічні взаємовідносини.

8. Остаточні терміни/строки та тривалість виведення обладнання з роботи визначаються оперативними заявками на виведення обладнання, що узгоджені суб’єктами оперативного планування відповідно до Кодексів системи передачі та системи розподілу.

9. ОСР ПрАТ «Волиньобленерго» до 30 листопада року, що передує наступному календарному рокові погоджує остаточну редакцію плану ремонтів обладнання.

10. Узгоджені та затверджені плани-графіки набирають чинності з 01 січня відповідного року та є обов’язковими для виконання ПрАТ «Волиньобленерго» та Користувачами.