"Зелена" електрична енергія

Загальна інформація про «зелений» тариф

«Зелений» тариф – це спеціальні фінансові умови, що дозволяють приватним домогосподарствам або підприємствам ставати учасниками національного енергоринку і не тільки споживати, але й продавати вироблену домашніми або промисловими об’єктами електроенергетики електричну енергію з альтернативних джерел в електромережу загального користування.

Взаємовідносини, пов’язані з виробництвом, обліком та купівлею електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї регулюються такими законодавчими актами:
Законом України «Про альтернативні джерела енергії» (зі змінами та доповненнями);
Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 р. (зі змінами та доповненнями);
Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 р. (зі змінами та доповненнями);
Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 р. (зі змінами та доповненнями).

Величина встановленої потужності генеруючих установок приватного(-их) домогосподарства(-в) визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на території України, зокрема на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати, встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної законом.

При встановленні сонячної електричної станції (далі – СЕС) головна умова - будинок, на якому встановлена СЕС, повинен бути введеним в експлуатацію. При цьому слід врахувати також і технічні характеристики мережі для клієнтів, які вже підключені до електромереж товариства: номінал автомата, договірна потужність, характеристики струмоприймача, тип підключення: одна чи три фази тощо.

Дозволена до використання потужність зазначена у проєктній документації (технічних умовах), згідно з якою відбувалося приєднання до мереж. Також отримати  зазначену інформацію можна у оператора системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго». Адресу та контактні номери телефонів можна знайти на сайті компанії за посиланням.

У випадку виникнення потреби у збільшенні дозволеної потужності для підключення СЕС, потрібно звернутися до оператора системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго» для збільшення потужності. Детальна інформація за посиланням.

Процес підключення електростанції з відновлювальних джерел енергії для побутового споживача складається з таких кроків:

Купівля обладнання і монтаж енергосистеми
Встановлення елементів електричного обладнання генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється побутовим споживачем відповідно до рекомендацій заводів-виробників цього обладнання, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання) та Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ) та з обов’язковим дотриманням:
- Технічних вимог для приєднання (підключення) генеруючої установки споживача;
- Технічних вимог для приєднання установок зберігання електричної енергії (УЗЕ).

Приєднання (підключення) генеруючих установок споживача у власних електричних мережах здійснюється у відповідності до вимог п. 4.12.2. Кодексу системи розподілу.

Приєднання (підключення) установки зберігання енергії (далі - УЗЕ) у власних електричних мережах здійснюється відповідно до вимог п.14.13.2. Кодексу системи розподілу.

Підготовка і подача заяви до Центру обслуговування клієнтів ПрАТ «Волиньобленерго»
Відповідно до п. 4.12.3. Кодексу системи розподілу про факт встановлення та приєднання (підключення) генеруючої установки у власних електричних мережах і виконання технічних вимог споживач письмово повідомляє товариство шляхом направлення заяви споживача про встановлення генеруючої установки.

У разі встановлення генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу оператора системи розподілу та його користувачів, оператора малої системи розподілу (далі – ОМСР), до відповідної заяви споживачем також додається однолінійна схема приєднання (підключення) генеруючої установки з використанням мережевого інвертора та/або однолінійна схема приєднання (підключення) генеруючої установки з використанням гібридного інвертора.

Про факт встановлення та приєднання (підключення) УЗЕ у власних електричних мережах і виконання технічних вимог Користувач письмово повідомляє Товариство шляхом направлення заяви про встановлення УЗЕ.

У разі встановлення УЗЕ виробником електричної енергії до відповідної заяви виробником також додається однолінійна схема приєднання (підключення) УЗЕ.

Оператор системи розподілу перевіряє повноту інформації, зазначену в заяві про встановлення генеруючої установки/заяві про встановлення УЗЕ. У разі відсутності у заяві всієї інформації, яка передбачена формою заяви про встановлення генеруючої установки/заяви про встановлення УЗЕ та/або подачі споживачем заяви щодо встановлення генеруючої установки потужністю, що не відповідає п. 4.12.1 Кодексу системи розподілу, оператор системи розподілу не пізніше як за 10 робочих днів з наступного робочого дня від дня її реєстрації повертає споживачу заяву про встановлення генеруючої установки у вказаний у цій заяві спосіб з описом виявлених зауважень.

Погодження системи з ПрАТ «Волиньобленерго»
За результатами обстеження встановленої споживачем генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою/УЗЕ, в електричну мережу оператора системи розподілу та їх користувачів, ОМСР, оператор системи розподілу опломбовує встановлені на виконання технічних вимог технічні засоби захисту, блокувань, захисної автоматики, контролю та вузол/вузли комерційного обліку, оформляє у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, у двох примірниках паспорт точки розподілу, акт про технічну перевірку та акт про опломбування встановлених на виконання технічних вимог технічних засобів захисту, блокувань, захисної автоматики, контролю та вузла/вузлів комерційного обліку. Один примірник зазначених актів залишається у товариства та один надається споживачу.

Влаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства
Продаж електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, без засобів обліку не допускається!
Після приєднання генеруючої установки в порядку, встановленому Кодексом системи розподілу, індивідуальний побутовий споживач письмово звертається до постачальника послуг комерційного обліку (у даному випадку - ПрАТ «Волиньобленерго») із заявою про улаштування вузла обліку для установок активного споживача та/або генеруючих установок приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.

За результатами розгляду заяви та у разі відсутності зауважень, ПрАТ «Волиньобленерго» надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку електричної енергії (у разі необхідності).

Після оплати послуг товариство здійснює влаштування вузла обліку споживача протягом семи робочих днів з дня оплати споживачем послуг з улаштування вузла обліку або виконує реконструкцію вузла обліку та вносить відповідні зміни до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії між ПрАТ «Волиньобленерго» та споживачем.

У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючих установок, встановлених у приватному домогосподарстві, до яких повинні застосовуватись різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, на такому об’єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.

• Введення системи в експлуатацію
За результатами влаштування вузла обліку товариство оформляє акт введення вузла обліку у промислову експлуатацію у двох примірниках, один з яких залишається у споживача. Введений в експлуатацію вузол обліку має бути опломбований та прийнятий до розрахунків за «зеленим» тарифом.

• Подання відповідної заявки до постачальника, який здійснюватиме виплату за «зеленим» тарифом
Протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи розподілу паспорта точки розподілу електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, побутовий споживач зобов’язаний надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії (п. 11.3.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії).

Кількість приватних домогосподарств, що встановили генеруючі установки та отримали «зелений» тариф станом на 01.04.2024р.
Волинська область
Назва району Кількість приватних домо­господарств
Володимирський 253
Камінь-Каширський 168
Ковельский 504
Луцький 538

Станом на 01.04.2024 року загальна кількість приватних домогосподарств, що встановили генеруючі установки та отримали «зелений» тариф, склала 1463 домогосподарств. Загальна потужність сонячних електростанцій приватних домогосподарств становить 40,3 МВт.

Отримати консультації та роз’яснення Ви можете у:
кол-центрі ПрАТ «Волиньобленерго»
0-800-21-01-31 (цілодобово, дзвінки безкоштовні);
Центрі обслуговування клієнтів ПрАТ «Волиньобленерго»
(0332) 78-05-27 (Стаціонарний);
+38 067 820 35 04 (Київстар);
+38 066 251 47 36 (Vodafone).