Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018  № 375 (у редакції постанови НКРЕКП від 12.08.2020 № 1550), ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у Додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених у главі 6 цього Порядку. Сума компенсації за недотримання показників змінення напруги (підпункт 1 пункту 2.3 цієї глави) розраховується за формулою

K = 0,25 × T × Q × d,

де T – діючий у розрахунковому місяці тариф на розподіл за відповідним класом напруги в точці комерційного обліку електричної енергії споживача;

    Q – середньодобове споживання в точці комерційного обліку електричної енергії в розрахунковому місяці;

    d – кількість днів у розрахунковому місяці в період розподілу електричної енергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу.

Період розподілу електричної енергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу, розпочинається з дня отримання ОСР скарги/звернення/претензії щодо незадовільної якості електричної енергії та закінчується днем усунення причини недотримання показників змінення напруги.

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР

Підпункт Порядку Гарантований стандарт Розмір компенсації споживачам, грн Періодич­ність надання
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим

Підпункт 1 пункту 2.3 глави 2

Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу

25 % плати за надання послуг з розподілу (пункт 2.5 глави 2 Порядку)

щомісячно

Підпункт 2 пункту 2.3 глави 2

Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звер­нення/претензії):

у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР

30 днів

200

400

600

кожні 30 календар­них днів

у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі

180 днів

200

400

600

кожні 30 календар­них днів

Підпункт 3 пункту 2.3 глави 2

Розгляд скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії:

без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу

15 днів

200

400

600

одно­разово

у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу

30 днів

200

400

600

одно­разово

у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги (претензії))

45 днів

100

-

-

одно­разово кожному споживачу

Підпункт 4 пункту 2.3 глави 2

Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні

22 години

300

500

700

одно­разово

Підпункт 5 пункту 2.3 глави 2

Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з попередженням споживачів

12 годин та 6 годин у зимові місяці сумарно на добу

200

400

600

одно­разово

Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з попередженням споживачів (для планових перерв, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами)

24 години та 8 годин у зимові місяці сумарно на добу

200

400

600

одно­разово

Підпункт 6 пункту 2.3 глави 2

Видача технічних умов на приєднання разом із проєктом договору про приєднання:

для стандартного приєднання

10 роб. днів

600

1200

1800

одно­разово

для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі

10 роб. днів

600

1200

1800

одно­разово

для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі

20 роб. днів

1200

1800

одно­разово

Підпункт 7 пункту 2.3 глави 2

Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:

якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

5 роб. днів

200

400

600

одно­разово

якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів

10 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 8 пункту 2.3 глави 2

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:

якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

5 роб. днів

400

800

1200

одно­разово

якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів

10 роб. днів

400

800

1200

одно­разово

Підпункт 9 пункту 2.3 глави 2

Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу

3 роб. дні

200

400

600

одно­разово

Підпункт 10 пункту 2.3 глави 2

Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу

10 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 11 пункту 2.3 глави 2

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача

5 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 12 пункту 2.3 глави 2

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОСР:

у міській місцевості

3 роб. дні

200

400

600

одно­разово

у сільській місцевості

5 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 13 пункту 2.3 глави 2

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:

у міській місцевості

3 роб. дні

200

400

600

одно­разово

у сільській місцевості

5 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 14 пункту 2.3 глави 2

Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача:

якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСР

20 днів

200

400

600

одно­разово

якщо засоби комерційного обліку належать споживачу

20 днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 15 пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одно­разово

розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку

45 днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 16 пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання

30 днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 17 пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії

5 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 18 пункту 2.3 глави 2

Експертиза ЗКО

20 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 19 пункту 2.3 глави 2

Розгляд звернень споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:

без потреби проведення перевірки лічильника

5 днів

200

400

600

одно­разово

у разі потреби проведення перевірки лічильника

20 днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 20 пункту 2.3 глави 2

Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача

7 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 21 пункту 2.3 глави 2

Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії

7 роб. днів

200

400

600

одно­разово

Підпункт 22 пункту 2.3 глави 2

Кількість перерв в електропостачанні протягом року в точці розподілу споживача:

для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата

у міській місцевості

менше 7

200

400

600

одно­разово за зверненням споживача

у сільській місцевості

менше 9

200

400

600

одно­разово за зверненням споживача

для запланованих перерв із попередженням споживачів

менше 12

200

400

600

одно­разово за зверненням споживача