Як укласти договір на розподіл електроенергії для дому та бізнесу

05.07.2022

Ви стали новим власником об'єкта (приміщення)? Тоді вам треба переоформити договори з надавачами послуг, в першу чергу з оператором системи розподілу «Волиньоболенерго».

Як укласти договір на розподіл електроенергії для дому та бізнесу

Важливо! Розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача не допускається за відсутності чинного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Як укласти договір на розподіл електроенергії

• Якщо ви непобутовий споживач, потрібно надати:

1)   заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;


2)   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;


3)   копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);


4)   копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;


5)   копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);


6)   у разі нового приєднання та/або технічного переоснащення, що призвело до зміни технічних параметрів електроустановки, копію технічно-проектної документації та документи щодо її реалізації;


7) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача . 

• Якщо ви побутовий споживач, потрібно надати:

1)   заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;


2)   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера карти платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

3)   копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);


4)   копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;


5)   копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);


6)   у разі нового приєднання та/або технічного переоснащення, що призвело до зміни технічних параметрів електроустановки, копію технічно-проектної документації та документи щодо її реалізації.

Що варто знати про деталі

Якщо співвласниками дому чи квартири є кілька осіб, то укладається один договір з одним із співвласників – за умови, що інші співвласники надали письмову згоду (про це роблять відмітку в договорі).

Якщо ви укладаєте один договір на кілька адрес або підключень – потрібно подати документи для кожного із них.

 

Куди подавати документи

У центр обслуговування клієнтів:

м. Луцьк, вул. Єршова, 4,

м. Луцьк, вул. Львівська, 150

(працює без перерви з 8:00 до 17:00, у п'ятницю – з 8:00 до 15:45, субота, неділя – вихідний)

або у філію, яка вас обслуговує (контакти за посиланням).

Оформити послугу онлайн у Viber:

+38 067820-35-04,

+38 067 806-69-42.

Взаємовідносини сторін на роздрібному ринку електричної енергії регулюються чинними законодавством, зокрема вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14. 03. 2018 р. № 312.

Прес-центр ПрАТ "Волиньобленерго"