Для споживачів

Укладення договору Споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії між ПрАТ «Волиньобленерго» та  споживачами (побутовими, не побутовими).

1 червня 2017 року набув чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017року № 2019-VIII (надалі - Закон). Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам.
Згідно з ст. 45 Закону, розподіл електричної енергії здійснюється Оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Постановою НКРЕКП № 1535 від 27.11.2018 року ПрАТ «Волиньобленерго»  видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Волинської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПрАТ «Волиньобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018  року (з наступними змінами і доповненнями до неї) було затверджено Правила роздрібного ринку електричної енергії (надалі – ПРРЕЕ). Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначеними цими ПРРЕЕ.

Відповідно до вимог ПРРЕЕ, Оператор системи зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного Оператора системи. Не допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з таким споживачем. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за формою договору, що є додатком 3 до цих Правил.

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або Оператора системи, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднання до розробленого Оператором системи розподілу договору на умовах складеного Оператором системи розподілу паспорта точки розподілу.
Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки є споживач, який повинен надати заяву-приєднання, паспорт точки розподілу за кожною такою точкою за об’єктом споживача (підписаний уповноваженою особою Оператора системи розподілу) та визначений Правилами роздрібного ринку електричної енергії перелік документів.

Договір вважається укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка повертається споживачем на адресу ОСР, та/або сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається (надається) одночасно з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, та/або з дати, указаної у заяві-приєднання, якщо споживач протягом указаного в заяві-приєднання терміну не звернувся до ОСР із запереченнями щодо укладення договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив будь-який обсяг електричної енергії.

Чинна редакція договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

 Додаток 1-Заява-приєднання до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії

 Додаток 2-Паспорт точки розподілу електричної енергії

 Додаток 3-Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії

 Додаток 3.1-Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії субспоживачів

 Додаток 4-Порядок розрахунків (у разі споживання електричної енергії понад 1 млн. кВтгод на рік)

 Додаток 4-Порядок розрахунків (у разі споживання електричної енергії до 1 млн. кВтгод на рік)

 Додаток 5-Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

 Додаток 6-Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін

 Додаток 7-Однолінійна схема електропостачання

 Додаток 8-Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережі споживача (комунально - побутовий споживач)

 Додаток 8-Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережі споживача(юридичний споживач)

 Додаток 9-Акт екологічної аварійної та технологічної броні електропостачання споживача

 Додаток 10-Договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії

 Додаток 11-Обсяги очікуваного споживання електричної енергії

 Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

 Договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (для бюджетних організацій)

Разом з заявою-приєднання споживач подає наступні документи:

 Бланк заяви про укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії для непобутових споживачів

 Зразок заповнення заяви про укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії для непобутових споживачів

(Згідно ПРРЕЕ (розділ ІІ, пункт 2.1.8.)
Для укладення договору непобутового споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник у разі нового приєднання, зміна технічних параметрів, зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки має надати оператору системи такі документи:
1)   заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;
2)   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
3)   копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об’єкта споживача);
4)   копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
5)   копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
6)   у разі нового приєднання та/або технічного переоснащення, що призвело до зміни технічних параметрів електроустановки, копію технічно-проектної документації та документи щодо її реалізації.
7) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача .
У разі укладення за двома та більше об’єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач подає документи, передбачені підпунктом 3 цього пункту, за кожним із об’єктів споживача.
У разі нового будівництва або реконструкції об’єкта (електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про готовність об’єкта до експлуатації або відповідного сертифіката.
У разі передачі об’єкта Користувача або його частини в користування (оренда, позичка, управління майном тощо) та обумовлення відповідним договором передачі Користувачу майна відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з оператором системи розподілу стосовно забезпечення об’єкта або його частини електричною енергією між Користувачем майна та оператором системи розподілу має бути укладений договір про надання послуг з розподілу електричної енергії у порядку, визначеному кодексом системи розподілу. В усіх інших випадках договір укладається з власником об'єкта (електроустановки).

Крім того, споживач разом з заявою-приєднання подає відомості про режим роботи, які будуть відображені в паспорті точки розподілу електричної енергії (кількість робочих днів на тиждень, вихідних днів на тиждень, змін, тривалість робочої зміни, тривалість годин роботи на добу)


Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція діяла до 12.10.2022 року) 

Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція діяла до 01.07.2020 року) 

Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція діяла до 01.06.2020 року) 

Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії станом у редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.07.2019 року № 1525 (набрала чинності 27.07.2019 року) (редакція діяла до 25.01.2020 року) 

Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії станом у редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 312 (набрала чинності 19.04.2018 року) (редакція діяла до 27.07.2019 року) 


Побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

Чинна редакція договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

 Додаток 1-Заява-приєднання до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (побутовий споживач)

 Додаток 2-Паспорт точки розподілу електричної енергії (побутовий споживач)

 Додаток 3-Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії (побутовий споживач)

 Додаток 6-Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (побутовий споживач)

 Додаток 7-Однолінійна схема електропостачання (побутовий споживач)

 Додаток 8-Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережі споживача (побутовий споживач)

 Публічний договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (побутовий споживач)

Разом з заявою-приєднання споживач подає наступні документи:

 Бланк заяви про укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії для побутових споживачів

 Зразок заповнення заяви про укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії для побутових споживачів

(Згідно ПРРЕЕ (розділ ІІ, пункт 2.1.8.)
Для укладення договору побутового споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник у разі нового приєднання, зміна технічних параметрів, зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки має надати оператору системи такі документи:
1)   заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;
2)   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера карти платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб,які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
3)   копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об’єкта споживача);
4)   копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
5)   копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
6)   у разі нового приєднання та/або технічного переоснащення, що призвело до зміни технічних параметрів електроустановки, копію технічно-проектної документації та документи щодо її реалізації.

У разі нового будівництва або реконструкції об’єкта (електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про готовність об’єкта до експлуатації або відповідного сертифіката.


Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція діяла до 12.10.2022 року)

Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція діяла до 01.07.2020 року)

Архів. Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція діяла до 01.06.2020 року)