Умови договору про надання послуг з розподілу електричної енергії

П.11.2 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310

11.2.1. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається між:

1) ОСР та споживачем (у т. ч. МСР);

2) ОСР та електропостачальником;

3) ОСР та виробником;

4) ОСР та суміжним ОСР.

11.2.2. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та споживачем та Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та електропостачальником укладаються відповідно до умов Правил роздрібного ринку електричної енергії.

11.2.3. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником повинен передбачати такі розділи:

1) найменування та реквізити сторін;

2) предмет договору, у якому визначені основні особливості укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником, зокрема щодо приєднаної потужності та узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії;

3) точки приєднання електроустановок виробника до мереж ОСР;

4) ціна договору, оплата послуг з розподілу електричної енергії, у якому зазначається, що між ОСР та виробником плата за надання послуг з розподілу електричної енергії не здійснюється;

5) права та обов’язки сторін;

6) відповідальність ОСР та виробника із зазначенням випадків, у разі настання яких несуть відповідальність ОСР чи виробник:

виробник несе відповідальність за збитки, заподіяні ОСР, зокрема у разі відпуску електричної енергії в розподільчі мережі, параметри якості якої перебувають поза межами показників, визначених державними стандартами, якщо зазначене виникло з його вини;

виробник не несе відповідальності за тимчасове припинення відпуску електричної енергії в розподільчі мережі або відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, якщо зазначене виникло не з його вини;

ОСР несе відповідальність перед виробником за заподіяні збитки, які виникли з вини ОСР;

ОСР не несе відповідальності перед виробником за заподіяні збитки, якщо доведе, що порушення виникли не з вини ОСР;

7) порядок вирішення спорів.

До обов’язків ОСР належать, зокрема:

виконання умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником;

забезпечення утримання електричних мереж у належному стані для задоволення потреб виробника в частині транспортування електричної енергії мережами ОСР в межах приєднаної потужності;

забезпечення надійного надання послуг з розподілу електричної енергії;

надання виробнику інформації про послуги, пов’язані з розподілом електричної енергії, та про терміни обмежень і відключень.

До обов’язків виробника належать, зокрема:

виконання умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником;

надання ОСР інформації про планові строки/терміни припинення або обмеження виробництва електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії та форс-мажорні обставини;

забезпечення виробництва електричної енергії в узгоджених (договірних) обсягах та в межах приєднаної потужності із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;

забезпечення перетоку реактивної потужності на межі балансової належності ОСР та виробника відповідно до вимог технічних умов, за якими було здійснено таке приєднання, якщо інше не передбачено цим договором.

До прав ОСР належать, зокрема:

право вимагати від виробника здійснювати виробництво електричної енергії в узгоджених (договірних) обсягах із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;

отримання від виробника інформації про планові терміни припинення або обмеження виробництва електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії та форс-мажорні обставини.

До прав виробника належать, зокрема:

право вимагати від ОСР утримувати електричні мережі в належному стані для забезпечення виробником надійного відпуску електричної енергії в мережі ОСР в межах приєднаної потужності;

отримання від ОСР інформації про послуги, пов’язані з розподілом електричної енергії, та про строки обмежень і відключень, які призвели до недовідпуску виробником електричної енергії;

8) форс-мажорні обставини;

9) інші умови;

10) реквізити ОСР та виробника.

11.2.4. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР повинен передбачати такі розділи:

1) предмет договору, в якому визначені основні особливості укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР, зокрема щодо приєднаної потужності, узгоджених (договірних) обсягів перетоків електричної енергії, а також вимог щодо обліку на межах балансової належності електричних мереж;

2) ціна договору, оплата послуг з розподілу електричної енергії, в якому зазначається, що між ОСР та суміжним ОСР плата за надання послуг з розподілу електричної енергії не здійснюється;

3) зобов’язання ОСР та суміжного ОСР, до яких належать, зокрема:

виконання умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР;

утримання електричних мереж у належному стані для забезпечення узгоджених (договірних) обсягів перетоків електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР в межах приєднаної потужності;

надання кожною стороною договору інформації про послуги, пов’язані з розподілом електричної енергії, та про терміни/строки обмежень і відключень;

4) права ОСР та суміжного ОСР, до яких належать, зокрема:

отримання інформації про планові терміни обмежень або відключень у розподільних мережах, що можуть призвести до порушення узгоджених (договірних) обсягів перетоків електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР, а також про інші форс-мажорні обставини;

вимога утримувати електричні мережі в належному стані для забезпечення узгоджених (договірних) обсягів перетоків електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР в межах приєднаної потужності;

отримання інформації про послуги, пов’язані з розподілом електричної енергії;

5) відповідальність ОСР та суміжного ОСР із зазначенням випадків, у разі настання яких несуть відповідальність ОСР чи суміжний ОСР.

ОСР та суміжний ОСР несуть відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок порушень узгоджених (договірних) обсягів перетоків електричної енергії або недотримання параметрів якості електричної енергії, визначених державними стандартами, якщо зазначене виникло з їх вини.

ОСР та суміжний ОСР не несуть відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок порушень узгоджених (договірних) обсягів перетоків електричної енергії або недотримання параметрів якості електричної енергії, визначених державними стандартами, якщо зазначене виникло не з їх вини;

6) форс-мажорні обставини;

7) інші умови;

8) реквізити ОСР та суміжного ОСР.